1.2.2022 vstupujeme do roku Vodního Tygra. Připravme se na to, že o sobě může dát vědět téměř okamžitě a s velkou silou, vládu nad rokem 2022 totiž přebírá souběžně s vládou nad svým měsícem (únor). Co můžeme od Tygra v doprovodu vodního živlu čekat? 

 

Vodní Tygr střídá dva úderné roky, které v lednu 2020 zde na Zemi započaly nový 12ti letý cyklus. Odpověď na otázku zda konečně vydechneme je ano i ne. Razance energií stoupá a pro mnohé jsou hodně náročné. Stáváme se tvůrci a sami již ovlivňujeme přítomné Pole. A jelikož zdaleka ještě nejsme všichni vědomí, lítá nám to zde nahoru dolů. Je to ale projev dočasný.

1.2. 2022 vplouváme do dvou vodních roků a podstatné pro nás je vědomí toho, že v elementu vody vše končí a z vody se rodí nové. Věřme že letošní jangová voda ve výsledku odnese vše nefunkční, vše se vyčistí jako po bouři tak aby s sebou jinová voda v následujícím roce (2023 rok Vodního Zajíce) mohla přinést hluboký klid, vhledy, meditaci a hladké plynutí další dobou porodní v procesu přechodu do Zlatého věku lidstva. Dočkáme se snad i postupného zvedání závoje zapomnění. V roce 2024 potom dva dřevěné roky započnou dynamický nový růst.

Co tedy můžeme čekat od roku Vodního Tygra?

Stejně jako v lednu 2020 se mi chce napsat – držte si klobouky, bude to jízda… Na rok 2022 jsme čekali jako na rok velkých změn. Máme ho tady a energie které přichází s Vodním Tygrem velké změny rozhodně podporují.

Tygr sám o sobě má jangový (aktivní) projev a přichází v doprovodu jangové vody, která má dynamiku podobnou tygří osobnosti. Tohle spojení si spolu rozumí a jejich síly se vzájemně potencují.

Čekejme bouřlivý a emotivní rok, který má potenciál otřást v základech vším starým a nadále nepotřebným, ne-li to rovnou zbořit a odnést s sebou. Charakter Tygra i jangové vody je nepředvídatelný. Jediné co můžeme říct s jistotou je, že to bude rok dynamický (jang = aktivní mužský princip).

Jangovou vodu si můžeme představit jako zurčivou horskou bystřinu, ale také jako povodeň, která s sebou bere vše co jí stojí v cestě. S jangovou vodou čekejme bouřlivý příval informací a emocí. Vše se může vyvalit na povrch neskutečně rychle, jako když se protrhne dlouhodobě přetěžovaná hráz, která již nedokázala masu vodního živlu zadržet.

Tygr v jemu vlastním jangovém projevu disponuje neohrožeností, bojovností a velkou silou. Je to divoké a nepředvídatelné zvíře, které si zaslouží a právem i vyžaduje plný respek. Rok kterému vládne Tygr bývá rokem extrémních zkušeností a dokáže vyvolat masivní změny v celé společnosti. Očekávejme že můžeme doslova ze dne na den ztratit půdu pod nohama, v tomto smyslu se s námi energie tygra i jangové vody mazlit nebudou…

Co se dopravdy děje?

U končících dvou kovových let jsem psala, že projev elementu kovu se dá přirovnat k balancování na ostří meče, který vše rozděluje na dvě polarity (světlo a tma, pravda a lež…). To jsme viděli i v bolestném rozdělování společnosti na dvě opozitní skupiny. A také, že řešením není přidat se na jednu ze stran, ale opustit celou tuto hru a svoji pozornost zaměřit tomu, co chceme tvořit. Co z toho plyne?

Cesta rokem 2022 už nevede skrze utváření názorů a postojů na zákadě pravd, které nám sděluje někdo jiný. To je cesta mysli, která vytahuje naši pozornost směrem ven, abychom neviděli skutečnou Pravdu, která je uvnitř každého z nás.

Je tedy třeba obrátit se dovnitř, postavit se každý sám za sebe a rokem 2022 jít s otevřeným srdcem. To nese nové kvality, kterými disponuje i Vodní Tygr – Lásku, Sílu, Odvahu a zejména Intuici, na kterou nyní vše pojede a která nás k Pravdě vede. Z hlavy už nic nefunguje a ani nebude.

Chce se po nás převzetí odpovědnosti za sebe sama, přejít z reaktivního jednání k proaktivnímu. To je pro určitou část stále ještě závislé společnosti náročné a hlavně nepohodlné. Energie Vodního Tygra to však nezajímá, bez pardonu nás tlačí dovnitř k sobě a čím víc někdo tlačí proti, tím hůř vše prožívá. Účel tohoto procesu je veskrze pozitivní – ukázat nám cestu.

Pokud jste se na cestu z hlavy do srdce, tedy z vnějšku dovnitř, ještě nevydali, máte nejvyšší čas, jestli chcete letošní rok ustát. Vodní Tygr může být všem kdo jdou cestou srdce silným ochráncem a oporou, což jsou jeho pozitivní vlastnosti, na které se můžeme spolehnout.

Jak s rokem Vodního Tygra naložit?

Hledejme rovnováhu mezi vnějším a vnitřním, nenechme se vnějším (hlava) vytahovat ven a ztrácet tak kontakt se sebou sama (srdce), ale buďme plně přítomní uvnitř, vědomí si toho čemu dáváme svoji pozornost, skrze kterou tvoříme vnější svět. Získáme tak vnitřní stabilitu, kterou nám vnější události nemůžou vzít. Posilovat ji můžete např. pravidelným tréningem vnitřního stavu “já jsem v klidu a bezpečí”, který se postupně učte vyvolávat i ve vnější realitě. 

Naučme se používat intuici, kterou má každý z nás k dispozici. Vodní Tygr nám zde dává velkou podporu, jelikož ji s sebou celý rok ponese. Můžeme se na ni s vědomím její přítomnosti uvnitř i vně krásně ladit.

V roce Vodního Tygra si dejme pozor na strach, což je emoce podporovaná vodním živlem a sám Tygr jej dokáže také vyvolat. Naučme se důvěřovat tomu, že vše co se děje má veskrze pozitivní účel a nemůže se dít nic, co bychom neměli potenciál zvládnout. Když se rodí nový život, porod holt bývá bolestivý. Buď mu jdeme aktivně naproti a spolupracujeme, nebo je to o to horší. Pěstujme důvěru v sebe sama, tak najde každý sám v sobě pevnou oporu a zvládne plout i v rozbouřených vodách. Potřebujeme se v tomto nastavení sjednotit a tvořit, ne se bát.

Dovolme, ať nám Vodní Tygr ukáže cestu vnitřní síly, odvahy a intuice. Ať nás podpoří na cestě srdce.

Daniela Kalvodová, www.bodymindwork.cz