22.1.2023 jsme vstoupili do roku Vodního Zajíce. Nahlížím na něj opět z pohledu vyšších principů, toho, kde se společně jako lidstvo nacházíme, kam směřujeme, co se po nás chce. V dlouhodobém cyklickém procesu se nám zde na Zemi rodí Zlatý věk a vše, co v tomto životě zažíváme, nás na něj připravuje. I ti nejzarytější z nás již nemohou nevidět, že vše staré se hroutí a odchází…

 

Vstoupili jsme do posledního roku z desetiletí koloběhu pěti elementů, do roku jinové vody. V ní vše, co již prošlo svým životním cyklem, zaniká, aby se v následujícím roce mohlo zrodit nové. Když pro lepší pochopení tento desetiletý cyklus převedeme na jednodenní cyklus 24hodin, nacházíme se v momentě, kdy se noc zvolna chýlí k ránu (2023) a tušíme, že zanedlouho přijde spolu s rozbřeskem (2024) nový den.

Říká se, že před úsvitem bývá největší tma. Tohle může být v letošním roce velkým tématem na více úrovních, proto je dobré vědomě si tuto informaci podržet a pracovat s ní. Jakým způsobem?

Můžeme například přemýšlet o významu následujícího:
  • Mnoho věcí je nám díky “největší tmě” stále ještě skryto, nevidíme je.
   Tzn. nespoléhejme se na svých pět smyslů – mohou nás klamat. Když omezení nejsilnějšího z nich (zraku -ve tmě jsme slepí) využijeme, snadno zapojíme smysl šestý – intuici. Ta nás dokáže i ve tmě vést správným směrem, protože nevychází z mysli, ale ze srdce.
  • Mnoho lidí je ve tmě stále hluboce ponořeno a “tvrdě spí” – potřebujeme se (duchovně) probudit, být bdělí. Je nejvyšší čas.
  • Noc a tma vytváří ideální příležitost pro zloděje.
   Hlavně nepřijít o svoji duši. Když vím kdo jsem a kam směřuji, neovládá mě strach. Když to (ještě) nevím, ale kladu si tyto otázky, tma mi odhalí své největší poklady a jsem s ní v bezpečí.
  • Tato končící noc je jednou z mnoha nocí naší existence. Prošli jsme tímto procesem již mnohokrát, jen si vzpomenout.
  • Kráčeli jsme dlouho temným lesem, ze kterého zanedlouho vyjdeme ven – již nyní můžeme mezi korunami stromů zahlédnout první sluneční paprsky a v dáli před námi začít tušit světlo.
  • Zlatý věk nepřijde odnikud zvenčí, ale s naší vnitřní proměnou.
Vodní Zajíc

Element vody přichází na Zemi v doprovodu pozemského zvířete – Zajíce. Oba reprezentují jemný ženský princip (jin), což nám dává příslib navenek klidnějšího období. Tím se nenechme zmást, klidnější období zde není proto, abychom usnuli na vavřínech, ale abychom zklidnili svá nitra, nahlédli do nich, zpracovali si své stíny a začali používat intuici.

Právě Zajíc hraje v tomto procesu důležitou roli. Jedním z jeho hlavních aspektů je ambiciózní nitro, které navenek nebývá až tak patrné. Jemu vlastní vlídnost a přátelské, kultivované chování rozhodně neznamená, že by snad nevěděl co chce a nešel si za tím. Jen k tomu používá bezkonfliktní, diplomatickou cestu – a je v tom opravdovým mistrem. Konflikty mu nejsou vlastní, chová k nim doslova odpor. Byť by s jeho nitrem něco sebevíc lomcovalo, navenek si zachová vlídnou tvář a zkouší nalézat mírová řešení.

V roce 2023 máme příležitost se tohle od Zajíce naučit. Možná se víc hodí napsat – budeme muset se tohle od něj naučit. Pokud totiž Zajíc nazná, že mírová cesta, kterou přirozeně razí, není schůdná, vezme nohy na ramena a zmizí tak rychle, jak je to jen možné. Doufejme že tohle (opět) nezažijeme…

Síla Zajíce spočívá také ve vzájemném propojování se s druhými. Že v jednotě je síla platí v letošním roce víc než kdy jindy, a to na všech úrovních. Když se nám podaří dostat do jednoty se sebou sama, budeme v jednotě i s druhými.

Jak tedy s rokem 2023 naložit co nejlépe?

Otevírejme v sobě kvality, které nám Vodní Zajíc nabízí, propojujme se a hlavně – nenechme se ničím rozdělovat. Rozdělování je strategie “zlodějů, kteří nás zkouší v největší tmě”. Smyslem těchto zkoušek je náš duchovní vývoj, nikoliv naše likvidace. Pojďme se tedy společně rozhodnout probudit se do bdělosti, uvidět to co je nám (zatím) skryté a učit se energiím Vodního Zajíce naslouchat; naslouchat sobě samým, i sobě navzájem.

Všem nám přeji, ať rok Vodního Zajíce dáme : )

Daniela Kalvodová, bodymindwork.cz

.