Představte si lekce cvičení, ze kterých odcházíte s vnitřním úsměvem, který se vám zrcadlí ve tváři. Ve vaší mysli jakoby někdo zadal příkaz „vysypat koš“ a vy s čistou hlavou, plní energie a příjemně naladění odcházíte s pocitem zcela nového těla. Vědomě vnímáte jeho vzpřímené držení a dokonalou souhru všech svalů, které máte plně pod kontrolou. Uvědomujete si své nové dýchání, jistotu a ladnost pohybů – a v duchu si gratulujete k tomu, že jste objevili kouzlo Pilates.

 

Základní principy Pilates

K Pilatesově metodě neodmyslitelně patří jeho základní principy, jejichž zvládnutí podmiňuje dosažení kýženého efektu. Ačkoliv je sám autor této cvičební metody, Joseph Pilates, nikde konkrétně nezaznamenal, z jeho písemných i filmových materiálů jasně vyplývají. Většina jeho stoupenců a žáků uvádí základních šest principů, někteří přidávají sedmý a osmý. Podstatné je, že všechny jsou neměnné. Při učení a nácviku je důležité jejich pochopení a začlenění nejen do cvičení, ale také do života a denních aktivit obecně. Naučit se je nazpaměť zkrátka nestačí, to je jen začátek. Pojďme si tedy principy Pilates společně představit:

Princip první – Koncentrace

Abychom vůbec mohli začít, musíme nejprve plně soustředit svoji pozornost k sobě samým a udržet ji zde po celou dobu cvičení. Naše myšlenky se tak přestanou toulat a sladí se s každou částí našeho těla, s každým pohybem. Jen udržením bdělé pozornosti dosáhneme žádoucích výsledků na všech úrovních.

Princip druhý – Dýchání

Když jsme dokonale koncentrovaní a sami u sebe, můžeme se vědomě zaměřit na dýchání. To je alfou a omegou nejen celého cvičení, ale života samého. V pilates je správné dýchání palivem pro celé cvičení a prolíná se všemi jeho částmi. Bez něj neudržíme pevný ani svůj střed, ani kontrolu.

Princip třetí – Centrum síly

Powerhouse, jak se centrum síly také nazývá, je motorem celého cvičení. Jeho výkon máme pod kontrolou právě dodržováním principů a tréninkem. Jedná se o náš fyzický střed, ze kterého cviky vychází a který zpevňují. Patří sem svaly pánevního dna, svaly břišní a hýžďové.

Princip čtvrtý – Kontrola

Sám J. Pilates nazýval svou původní cvičební metodu Kontrologií. Čím více dokážeme mít každičký pohyb a tělo obecně pod kontrolou, tím rychleji se naše úroveň a výsledky budou posouvat výš, a tím efektivnější bude samotné cvičení i kvalita našeho života.

Princip pátý – Přesnost

Jen když máme pod kontrolou předchozí principy, zvládáme všechny byť i minimální pohyby s přesností. Nezáleží na rozsahu a počtu opakování, které jste právě nyní schopni zvládnout, důležitý je způsob jejich provedení, přesné pohyby a celkové postavení. Jen tak zapojíme do procesu ty správné svaly. Zvládnout pohyb jednou správně přinese větší efekt, než uděláme-li jej osmkrát nepřesně.

Princip šestý – Plynulost

Když zvládáme předchozích pět principů, přichází na řadu plynulost. Každý pohyb by měl vycházet z našeho středu a hladce plynout jeden za druhým. Nepřerušená kontinuita pohybu je tím, čeho je žádoucí dosáhnout a co přirozeně nastává, pokud jsme v plné koncentraci u sebe a u všech cviků v každém okamžiku jejich provádění.

Princip sedmý – Rutina

Při zvládání základních šesti principů se jejich opakováním časem dostaneme do stavu, kdy se otevírá další úroveň vnímání celého cvičení. Všechny procesy se zautomatizují a my nyní začínáme těžit z benefitů, které souhra všech jednotlivých principů přináší. Naše tělo se při cvičení stává dokonale sladěným mechanismem, kde jednotlivé složky automaticky fungují společně a vzájemně se podporují. V tomto momentě můžeme naplno zažít a užívat si krásu pilates.

Princip osmý – Izolovanost

Když jsme dosáhli plné automatizace a koordinace pohybů, zvládáme intenzivně pracovat s každou částí svého těla izolovaně, aniž by zbytek těla přestával fungovat ve zbylých sedmi principech. Například jsme schopni pracovat pouze s bederní částí páteře, přičemž celé tělo zůstává pevné, v přesném postavení a plně pod kontrolou předchozích principů.

 

Joseph Pilates vnímal zvládnutí své metody z pohledu bytí těla, mysli a duše, které jsou v dokonalé koordinaci. Zpočátku bývá náročné všechny principy najednou dodržovat. Z vlastní zkušenosti vím, že u většiny začátečníků bývá zejména třetí až pátá hodina tak trochu kritická. Většinou dochází k tomu, že si cvičící již uvědomují, na co všechno je potřeba se zaměřovat, jak dělat pohyby správně a jak správně dýchat, ale jejich hlava jim to nedovolí. Někteří mají tendence cvičení právě v tomto momentě vzdávat s přesvědčením, že se jej prostě nenaučí. A přitom právě tohle je období, které je u pilates důležité a vítané. Jde totiž o přechodovou fázi, ve které si principy cvičení začíná přebírat nevědomí. Z pohledu NLP bychom řekli, že si v tomto momentě ty principy takzvaně programujeme do naší hlavy. V dalších hodinách je pak začínáme dělat automaticky, stává se z nich rutina. Právě proto je rutina jedním z pilates principů a právě proto je důležité dělat vše od počátku správně.

 

K zamyšlení pro vás:

Projděte si ještě jednou všech osm principů a zamyslete se nad tím, jak je využíváte ve svém životě, v každé jeho určité oblasti, směru, projektu, vztahu, ve všech denních činnostech, ve vztahu ke svému tělu. Hrajte si s nimi a zkoumejte, kde máte všech osm principů naplněných a kde vám který chybí.

Například váš život jako takový:

  1. Koncentrujete se na něj dostatečně?
  2. Dodáváte mu správné palivo?
  3. Má váš život pevné základy?
  4. Máte nad svým životem kontrolu?
  5. Cílíte ve svém životě přesně, víte, co chcete a kam směřujete?
  6. Plyne váš život bez překážek a v tom správném tempu?
  7. Slouží vám vše, co ve svém životě děláte, k užitku?
  8. Dokážete si určit priority a zaměřit se na ně?

Jestli máte chuť učinit tyto principy součástí svého života, není nic jednoduššího, než pustit se do objevování kouzla této cvičební metody. Vzpomínám si na úplně první leták ke kurzu pilates, který jsme s kolegyní Vlastou před lety vytvořily. Stálo na něm:

AŽ POZNÁTE KOUZLO PILATESU, NEBUDETE SI ŘÍKAT: „JDU CVIČIT“, ALE „JDU NA PILATES!“

Autor: Daniela Kalvodová

Zdroj: Časopis Body Mind Work, Centrum Systemiky a NLP s.r.o.