Již 16. února 2018 vstupujeme do dalšího roku Taoistického zvěrokruhu, kterým je Zemský Pes. Po dvou ohnivých letech by jeden čekal trochu úlevy, zejména když nám svou náruč otevírá pes v objetí mateřských zemských energií.
Stane se to realitou?

 

Ohnivý Fénix předvedl rozjetí transformace v plné parádě. Velké věci se dějí na mnoha úrovních, uvnitř i kolem nás. Z velké části stále ještě ukryté za zraky, avšak jen dočasně.

Energie Zemského psa přicházejí dokonale načasované, s tou správnou podporou v době velkých změn. Motto pro rok 2018 zní:

VYBUDUJTE SI PEVNÉ ZÁKLADY A LÁSKYPLNÝ VZTAH K SOBĚ!

Rok Ohnivého fénixe nás rozebral na kousky a pokud jsme to dovolili, vyházel z našeho života vše, co se neslučovalo s dalším bytím, nebylo v souladu s naší přirozeností. Stojíme nyní, každý sám za sebe, na začátku nové cesty – jsme nazí, a máme se co učit. Starý svět, kdy jsme se (mnohdy pohodlně) nechávali vláčet vnějšími událostmi, přestává být funkční. Jsme vedeni do svých středů, ke tvoření zevnitř ven.

Hodně se v souvislosti s rokem 2018 mluví o vztazích. Kolik z nás ví, že ten nejdůležitější vztah v životě je vztah k sobě sama? Že není možné mít super vztah s druhými, pokud jej nemáme sami se sebou? Když je ten s druhými postavený na starých, nefunkčních vzorcích a závislostech, na čemkoliv vnějším, trpíme. To již není podporováno. Láskyplný vztah k sobě sama je cestou k proměně, k poznání pravé podstaty toho, kým jsme, k setření iluze a rozdílu mezi námi a druhými. Jak uvnitř, tak navenek.

Ohnivý Fénix nás zavedl do našich srdcí. V nich se rozhořívá láska, kterou jsme tady na Zemi doposud neměli možnost poznat a pletli jsme si ji s nejrůznějšími aspekty pozemské připoutanosti. K tomu, abychom se stali láskyplnou a v radosti tvořící civilizací, je třeba ještě spousta vnitřní práce. Určitě stojí za to, a energie roku 2018 nás kolektivně velmi, velmi podpoří.

 

Prvek Země a zvíře Pes

Pod vlivem synchronizovaných energií vyjádřených prvkem Země a zvířetem Psa budeme až do 4. února 2019. Prvek země k nám po celý čas bude proudit s jangovou (tedy mužskou) polaritou. To je výborná zpráva. Ptáte se proč?

Představte si Horu, dominující krajině, která prochází vřavou a velkými změnami. Ať se v krajině děje cokoliv, hora je stabilní, silná a pohnout s ní je takřka nemožné, je pevným a mocným ochráncem.

Právě symbol Hory je vyjádřením kvality jangového prvku země. Směr, který země udává, jde do středu. Ve svém středu máme sílu a stabilitu. Z něj můžeme budovat pevné základy. Projevit sebe sama, vědět KDO JSEM A KAM SMĚŘUJI – jeden z úkolů pro rok 2018. Hora nám při tom bude velkou oporou.

S prvkem země je spojený pocit sympatie a (sebe)reflexe. Země nám umožňuje přijímat a zpracovávat životní zkušenosti, které se následně transformují v moudrost. Zemské energie podporují přátelství a nabízí nám laskavost, soucit a upřímnost.

Pes je v taoistickém zvěrokruhu velmi ceněným zvířetem, které je obdařeno těmi nejlepšími vlastnostmi. Svým projevem manifestuje energie jin a jang –  hlubokou oddanost své rodině (jin) a schopnost ji bránit a útočit (jang).

Když vládu nad pozemským rokem přeberou energie Psa, přináší s sebou řadu revolučních změn. Ke slovu se dostává spravedlnost, poctivost a integrita. Citlivost a hluboký soucit definují psí kvality.

Prvek země ve spojení se psem se vzájemně doplňují a potencují. Společně přináší velkou míru ochrany, stability, pevné zásady a dokonalý instinkt pro rozlišení pravdy od lži, odhalení nepravostí, utiskování a nevyrovnaných energií. Zemský pes je mocným zastáncem spravedlnosti a v případě potřeby ji bere do svých rukou.

Vládnout přichází zemský pes jednou za 60 let. Nyní jej tu máme ve spojení s číslem roku 2. Když otočíte dvě dvojky zrcadlově proti sobě a spojíte je, dostanete srdce, které stojí na základně. Dvě poloviny, jin a jang, tak v harmonickém spojení tvoří jeden celek – symbol lásky postavený na pevném základu. Dokonalé : ) Jinak to ani nepůjde. Existuje jen jedna kvalita, která „hory přenáší“. A potřebujeme ji všichni víc než kdy jindy.

Horu a pevné základy tu máme v podobě země. Její kvality ve spojení s kvalitami psa nám otevírají dveře k láskyplným novým začátkům, otevřeným srdcím, intuici a potenciálu tvoření.

Síla podpory roku 2018 je veliká. S důvěrou, poctivou vnitřní prací a plnou odpovědností za sebe sama se o ni můžeme opřít, podrží nás.

Sebe i svět, v jakém chceme žít, máme ve svých rukách, každý jeden z nás.

Mějte báječný rok Zemského psa, přátelé : )

 

Autor: Daniela Kalvodová, www.bodymindwork.cz

Článek je možno šířit s uvedením autora a zdroje.