Jaký jste měli rok Ohnivé Opice, milí přátelé? Jeho tempo se mohlo zdát příliš dynamické a zkoušky ohněm náročné, avšak co oheň nespálil, to očistil a posílil. Kdo se odvážil naskočit na vlnu energií Ohnivé Opice a se ctí vše ustál, dostal maximální podporu a do dalšího roku má nakročeno s nejlepšími předpoklady zúročit tvrdou letošní práci. Již 28. ledna přebírá vládu nad rokem 2017 Ohnivý Fénix (Kohout), v jehož energiích se budeme pohybovat až do 16. února 2018.

 

Co to znamená a co můžeme očekávat?

Rok Ohnivého Fénixe v sobě nese nekonečnou sílu a potenciál. Představte si bájného fénixe, který sebe sama skrze očistné plameny spálil a jejich tvořivou sílu právě využívá k dovršení procesu transformace znovu-zrozením, povstáním z popela. Tato představa vystihuje energie, které nám pro rok 2017 již klepou na dveře, a které umožňují Ohnivému Fénixovi svobodně, sebevědomě a v plné kráse vzlétnout
ke hvězdám.

Energie stejného spojení symbolického prvku a zvířete (oheň + fénix) k nám proudí v šedesátiletých cyklech, které jsou součástí větších kosmických cyklů. Když se na roky Ohnivého Fénixe podíváme
do historie, tím předchozím byl 1957 – rok, který vypuštěním první družice a „prvního“ živého tvora
do vesmíru odstartoval kosmickou éru lidstva. A předcházející 1897 – objevením elektronu započala
éra částicové fyziky.

Můžeme také v letošním roce očekávat započetí nové éry lidstva? Věřím, že ano. Zaměření směrem
ke kosmu, metafyzice a duchovnímu rozvoji jsou pro Ohnivého Fénixe typická. V roce 2017 vnímám silný potenciál i symboliku nejen proto, že jej tu po šedesáti letech opět máme, ale tentokrát vzácně v doprovodu jedničkového roku a karty Hvězdy, které jeho sílu potencují. Stojíme tak doslova v přerodu.

Při práci s lidmi pozoruji, jak u každého sílí potřeba vnitřní proměny, nalezení cesty k sobě a usazení se v sobě sama. Staré programy, které nás učily hledat zdroje někde venku, mimo nás, se hroutí. Zastaralé hry na oběti, zachránce a viníky hlásí čím dál častěji „error“ těm, koho je ještě baví hrát. Jsme vedeni dovnitř, ke své jedinečnosti, vnitřním hodnotám, sebe-přijetí a lásce k sobě.

Ohnivý Fénix má v roce 2017 všechny předpoklady k osobním průlomům uvnitř každého z nás. Symbolizuje proměnu, znovuzrození, věčný koloběh, kterým se jako bytosti i lidstvo vyvíjíme, stoupáme
po spirále po úrovních výš.

Elementu ohně patří srdce a radost. Jangový oheň (mužský) roku 2016, kde jsme mohli ve spojení
s Opicí naplno vnímat jeho údernost, tvrdost a nekompromisnost, rodí pro rok 2017 oheň jinový (ženský). Ten nám na vnější úrovni přinese zklidnění. Směřuje do nitra, k sobě samým, a povede nás do našich srdcí, k vnitřní radosti, která v nich sídlí. Řeřavé uhlíky, které jinový oheň symbolizují, se proměňují v popel,
ze kterého povstává nová bytost – mystický Fénix. Dokonalé spojení tak nyní staví základ obrody. Změny vnímání, myšlení, cítění na individuální i kolektivní úrovni.

Před rokem jsem psala o tom, abyste si pod Opicí, která se ujímala vlády nad rokem 2016, nepředstavovali milou opičku, ale urostlého opičího samce, který může být pěkně nebezpečný. S Fénixem je to nyní opět „naopak“. Přestože Fénixe, neboli Kohouta, jak se také označuje, vnímáme jasně mužsky, v taoismu je nositelem ženského principu. A co víc, je symbolem Císařovny.

K prvku (ohni) a zvířeti (fénix) roku 2017 tedy můžeme říct, že 28. ledna na trůn usedá moudrá císařovna, která symbolizuje kultivovanou ženskou sílu té nejvyšší kvality. Energie se otáčí a věřím, že to bude znát.

Realitu si tvoříme sami. Jsme plně odpovědní za svůj vlastní život, za své pocity a za své myšlenky.
Pro mnohé z nás to je či bylo tvrdé poznání. Pro ty, kteří stále ještě odmítají toto uvidět a zůstávají vlečeni událostmi, v tendencích ukazovat na druhé, může být rok 2017 náročný. Kdo v minulém roce lenošil a nepracoval na sobě, nyní bude muset. Zodpovědnost (na všech úrovních, včetně té za sebe sama) je hlavní kvalitou k rozvoji pro rok 2017.

Dovolme si pustit vše staré, nefunkční a nepotřebné, co již ničemu neslouží. Vždyť koho to ještě baví, babrat se v záporných energiích, cítit se mizerně, hrát si na důležitější a podřízené, posuzovat, stěžovat si, obviňovat, atd? Mnohem lepší je rozpomenout se na to, kdo jsme a povznést se vzhůru, do energií radosti a sebe-vědomě, láskyplně a ve vzájemné úctě spolu-tvořit šťastný život zde na Zemi.

Rok Ohnivého Fénixe nám ukazuje, že život v kovové kleci se stává minulostí a skrze proces transformace můžeme svobodně vzlétnout k oblakům. Stačí se rozhodnout a převzít odpovědnost sám za sebe. Právě tudy vede cesta, která dostane plnou podporu.

Máme příležitost k novému tvoření z nulového bodu zrození a jedničky. Můžeme se cítit svobodní, radovat se, milovat sebe, druhé i veškerý život. Probuďme v sobě ty nejvyšší kvality Člověka. S Ohnivým Fénixem před sebou máme mystický rok transformace, štěstí a splněných přání. Využijte jej naplno a vzlétněte s důvěrou ke hvězdám. Další šance přijde nejdříve za 60 let!

 

Autor:   Daniela Kalvodová, www.bodymindwork.cz